ILUZIJE O LJUBEZNI IN KAKO JIH PREPOZNATI?

V imenu ljubezni imamo pogosto veliko iluzij. Na račun tega pride v življenju do mnogih trenj, ki pa so večkrat zgolj posledica naučenih iluzij o ljubezni.