ILUZIJE O LJUBEZNI IN KAKO JIH PREPOZNATI?

V imenu ljubezni imamo pogosto veliko iluzij. Na račun tega pride v življenju do mnogih trenj, ki pa so večkrat zgolj posledica naučenih iluzij o ljubezni.

LJUBEZEN DO SEBE

Ljubezen je tema o kateri se veliko govori in razpravlja. Moje mnenje je, da je ljubezen v tolikšnih oblikah, da jo je preprosto nemogoče strpati v samo en predal.